RegionPoznajcie tych, którym naprawdę zależy na dobru Ostródy -...

Poznajcie tych, którym naprawdę zależy na dobru Ostródy – kandydaci na burmistrza

-

- Reklama -

OSTRÓDA. 7 kwietnia odbędzie się pierwsza tura wyborów na burmistrza Ostródy. Do rywalizacji o to stanowisko stanęło ośmioro kandydatów. Wszystkim daliśmy szansę zaprezentowania się przed Państwem. Z okazji przedstawienia siebie i programów najpierw skorzystała szóstka kandydatów. Rzutem na taśmę dołączył siódmy.

Ośmiu kandydatów ubiega się o wybór na stanowisko burmistrza Ostródy / Fot. Archiwum

Jednego z ośmiu prawdopodobnie w dwóch turach wybiorą mieszkańcy Ostródy na nowego burmistrza naszego miasta. W wyścigu o to stanowisku uczestniczy ośmioro kandydatów. Wszystkim zaproponowaliśmy darmowe skorzystanie z możliwości przedstawienia się ostródzianom i zaprezentowanie swoich programów wyborczych.

Większość skorzystała i poniżej prezentujemy co kandydaci na burmistrza Ostródy będą chcieli zrobić dla miasta i jego mieszkańców. Początkowo dwóch kandydatów – Włodzimierz Brodiuk i Tadeusz Czyczel – nie skorzystało z naszej propozycji. Taki ich wybór i decyzja, nie nam to oceniać. Wieczorem prezentację siebie i swojego programu przesłał pierwszy z nieobecnych. Zatem prezentujemy siódmego z ośmiu.

My pierwszą okazję do oceny i dokonania wyboru będziemy mieli 7 kwietnia. Tymczasem zobaczcie co proponują ci, którym zależy na dobru Ostródy. Wszystkich spośród siedmiu prezentujemy w kolejności alfabetycznej. Materiały opublikowane są w formie jaką sobie przygotowali kandydaci.

Tadeusz Bera / Fot. Archiwum

Tadeusz Bera – kandydat na burmistrza – KWW DOBRO WSPÓLNE Powiat Ostródzki – mieszkaniec Ostródy od lat zaangażowany w życie społeczne i samorządowe miasta.

Założenia programowe: Bezzwłocznie wystąpię o pozyskanie z KOWR-u gruntów pod nowy cmentarz i przystąpię do jego budowy. Przywrócę dobrą współpracę z sąsiednimi samorządami. Zorganizuję wygodny i bezpieczny dojazd mieszkańców do szkół i zakładów pracy w  Ostródzie również do tych znajdujących się na terenie sąsiednich gmin. Połączę komunikacyjnie zachód i wschód miasta.

Dzieci, które chcą się uczyć w ostródzkich szkołach, będą miały taką szansę bez sztucznego meldowania.  Wypracuję model współfinansowania oświaty z sąsiednimi samorządami. Zapewnię odpowiednia liczbę miejsc w żłobkach, przedszkolach i szkołach.

Zapewnię dostęp do obiektów użyteczności publicznej osobom ze szczególnymi potrzebami. Zabudowa działek zgodnie z ich przeznaczeniem w planie zagospodarowania. Uchwała krajobrazowa zacznie  wreszcie funkcjonować. Doprowadzę do obniżki cen energii cieplnej

Wzmocnienie rzemiosła i przedsiębiorców. Wdrożenie rewitalizacji społecznej. Powstanie Centrum Usług Społecznych. Postawię na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wprowadzę aktywną politykę wsparcia rodziny. Poprowadzę aktywną politykę kulturalną.

Zrewitalizuję nabrzeża ostródzkich jezior, doprowadzę do uruchomienia wyciągu nart wodnych aby mogli z niego korzystać turyści oraz dzieci. Rozwój sportu i rekreacji  skierowany do mieszkańców bez względu na wiek

Przywrócę dobre imię Ostródy we współpracy z miastami  partnerskimi  szczególnie z Osterode am Harz. Na współpracy z tym miastem skorzystają przede wszystkim dzieci i młodzież oraz inne grupy w ramach wymiany partnerskiej.

Włodzimierz Brodiuk / Fot. Archiwum

Włodzimierz Brodiuk – ostródzianin od niemowlęcia, wykształcenie wyższe techniczne, Akademia Rolniczo-Techniczna, prowadził działalność gospodarczą, radny miejski trzech kadencji, radny powiatowy trzech kadencji, przez osiem lat starosta ostródzki.

Każdy z mieszkańców naszego miasta zna jego problemy, bo je odczuwa na co dzień. Każdy więc może wskazać co trzeba zrobić, tworząc w ten sposób program samorządu i burmistrza. I dlatego programy wszystkich kandydatów niewiele się różnią. Zresztą od lat. Problem w tym, że od lat też nie są realizowane. Dlaczego? Warto się nad tym zastanowić.

Dialog i współpraca, które głoszą wszyscy kandydaci, to hasła każdej kampanii. Po kampanii ujawniają się jednak interesy i interesiki. Osobiste, partyjne i sponsorów. I rzeczywistością stają się paraliżujące spory. Ani ja , ani kandydaci KWW BRODIUK Włodzimierz nie są członkami żadnej partii. I nie mamy żadnych sponsorów. Reprezentujemy różne środowiska mieszkańców Ostródy i ich interesy.

Dla mnie dialog i współpraca z sąsiednimi samorządami nie oznacza zgody na ponoszenie przez mieszkańców miasta kosztów realizacji zadań ciążących na powiecie i gminie. A także opóźniania w powiększeniu obszaru miasta o podmiejskie osiedla korzystające z miejskiej infrastruktury.

Dialog i współpraca oznacza też włączenie różnych środowisk Ostródzian do opracowania programów rozwoju i działań miasta w różnych dziedzinach życia, zwłaszcza w sferze kultury, ochrony środowiska i kształtowania terenów zielonych, sportu i turystyki. W tych środowiskach tkwi największa wiedza co do analizy sytuacji, potrzeb i możliwości.

Mam zamiar natychmiast podjąć dwa działania. Przerwę proceder niekontrolowanego zasypywania terenów bagiennych, niszczenia naturalnych zbiorników retencyjnych i Naddrwęckich Błoń oraz podtapiania domów, m.in. przy ul. Mazurskiej, Szosie Elbląskiej i Osiedlu Drwęckim. Dokonam analizy możliwości technicznych i finansowych likwidacji skutków nieudanych inwestycji na J. Drwęckim.

Rafał Dąbrowski / Fot. Archiwum

RAFAŁ DĄBROWSKI

Możecie mnie kojarzyć – ze stadionu, gdzie od lat przeżywamy wspólnie sportowe emocje a ja pracuję tam z mikrofonem. Z lokalnych mediów, z którymi przez lata współpracowałem. Z amfiteatru, hal sportowych, ulic Ostródy. Jestem aktywnym członkiem miejskiej społeczności, ostródzianinem z krwi i serca – jak śpiewał niedawno w piosence #OstródaOdNowa nasz lokalny raper MDS OG. Swoją drogą – kto nie słyszał, temu gorąco polecam.

Pracowałem na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich w jednej z najstarszych polskich firm medycznych. Służbowo zjeździłem Europę, Azję, niemal całą Polskę. Mówię biegle w języku angielskim – co w 2024 roku jest jedną z niezbędnych umiejętności na wysokich stanowiskach. Zdobyłem doświadczenie, wiedzę oraz kontakty, które będę chciał przełożyć na mądre zarządzanie naszym miastem.

Nasza Drużyna to zespół ludzi o różnych poglądach, których łączy OSTRÓDA. To grupa, która dzięki swoim kompetencjom i zaangażowaniu wie, w jaki sposób poprowadzić Ostródę do sukcesu!

Jednymi z najważniejszych założeń naszego programu wyborczego jest DIALOG i KOMUNIKACJA. Brzmi banalnie, ale to podstawa podstaw! Z wielu rozmów przeprowadzonych przez nas z Ostródziankami i Ostródzianami wynika jednak jasno: większość najbardziej pilnych problemów Ostródy można rozwiązać właśnie dzięki dialogowi!

Jako burmistrz będę wsłuchiwał się w głos Mieszkańców oraz ich reprezentantów – miejskich radnych, niezależnie od tego, z jakiego komitetu dostali się do Rady. Przywrócę dialog między samorządami: miastem, gminą i powiatem. Sprawię, że Ostróda będzie poważnie traktowana na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej – co przyczyni się m.in. do łatwiejszego pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje.

#OstródaOdNowa – chcemy miasta czystego, zadbanego rozwijającego się, miasta dialogu, z którego wszyscy odczuwamy wielką dumę. Miasta z kinoteatrem, kulturą na poziomie, miejscami dla młodzieży i seniorów. Kiedyś mówiono, że „Olsztyn leży pod Ostródą”. Chcemy do tego wrócić!

Ryszard Kowalski / Fot. Archiwum

Nazywam się Ryszard Kowalski, mam 63 lata i od 30 lat jestem związany z ostródzkim samorządem. Przez 6 kadencji byłem radnym Rady Miejskiej, w ostatnich latach pełniłem funkcję przewodniczącego Komisji Rozwoju, Budżetu i Gospodarki Komunalnej, kierowałem również pracami Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej. Z wykształcenia jestem pedagogiem, przez wiele lat byłem dyrektorem szkoły specjalnej. Prywatnie jestem mężem, ojcem dwójki dzieci i dziadkiem dwóch wnuków.

Uważam, że po fatalnej kadencji odchodzącego burmistrza, Ostróda wymaga pilnej naprawy. Naszego miasta nie stać na kolejne eksperymenty. Nie stać go na osoby przypadkowe lub kolejnych kolegów Zbigniewa Michalaka. Ostróda woła o zmiany! Potrzebuje doświadczonych, kompetentnych ludzi o szerokim zapleczu politycznym, bo gra idzie o rozwój Ostródy i m.in. sprawne wykorzystanie milionów na inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy. Takie zaplecze i pewność racjonalnej polityki daje Koalicja Obywatelska.
 
Wraz z samorządowcami i ekspertami Koalicji Obywatelskiej, przy wsparciu posła Stanisława Gorczycy, zaraz po wyborach przystąpimy do pracy, której efektem będzie realizacja pomysłu na miasto nowoczesne, estetyczne, przyjazne mieszkańcom i stawiające na zrównoważony rozwój. Nasz program nie powstawał z myślą o wyborach, lecz jest wynikiem systematycznej, analitycznej pracy, której poświęciliśmy ostatnie miesiące i lata. 

Nasz plan zakłada naprawę Ostródy na wielu płaszczyznach. Naprawimy relacje wewnątrz samorządu, a także współpracę z lokalnymi środowiskami, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami naszego miasta. Naprawimy zaniedbaną infrastrukturę, usługi publiczne, poprawimy jakość życia Ostródzian. Odbetonujemy przestrzeń publiczną, zwiększymy udział terenów zielonych, urządzimy nowoczesną komunikację miejską. Przeprowadzimy też szczegółową kontrolę umów, decyzji i sposobu wydatkowania publicznych pieniędzy przez odchodzącego burmistrza. Ujawnimy wszystkie usterki i od razu przystąpimy do ich naprawy. 

Stanisław Orzechowski / Fot. Archiwum

Stanisław Orzechowski – mam 30 lat, jestem magistrem pielęgniarstwa, specjalistą w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, absolwentem studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim i WSB-National Louis University. Na co dzień pracuję na oddziale intensywnej terapii oraz jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, gdzie jestem w trakcie przewodu doktorskiego. Prywatnie razem z żoną zajmuję się trzyletnim synkiem. Od wielu lat działam społecznie w organizacjach pozarządowych, od dwóch kadencji jestem związany z samorządem powiatowym, a przez kilka lat pracowałem w administracji rządowej. Jestem fundatorem stypendiów dla zdolnej młodzieży z powiatu ostródzkiego oraz współfundatorem sztandarów Jednostki Strzeleckiej 1013 Ostróda, OSP Smykówko i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Pracując na co dzień na oddziale intensywnej terapii wymaga się ode mnie cech takich jak sprawne działanie, szybkie określanie priorytetów, umiejętność pracy w zespole, wszechstronne podejście do problemu oraz zwracanie uwagi na każdy szczegół. W sytuacji kiedy trwa walka o ludzkie życie i zdrowie nie ma miejsca na pomyłki. Te zasady chciałbym przenieść do ostródzkiego Urzędu Miasta – aby holistycznie, całościowo i wybierając najlepsze rozwiązania dla „organizmu” Naszego Miasta dążyć do rozwiązania problemów Mieszkańców.

W najbliższych latach jako Burmistrz Ostródy, ukierunkuję swoje działania na 7 zagadnień:

  1. Edukacja
  2. Infrastruktura
  3. Społeczeństwo obywatelskie
  4. Kultura
  5. Czyste, zielone miasto
  6. Komunikacja
  7. Inwestycje

Istotą działań samorządu miejskiego w najbliższych miastach będzie odzyskanie zaufania Ostródzian do władz miasta i uważne wsłuchanie się w ich głosy. Ostróda w wielu obszarach kluczowych dla Mieszkańców wymaga nie rehabilitacji, nie rekonwalescencji, lecz intensywnej terapii.
I z takim właśnie hasłem „Intensywna terapia dla miasta” kandyduję na Burmistrza Miasta Ostróda.

Krystyna Siemieńska / Fot. Archiwum

Krystyna Siemieńska kandydatka na burmistrza. Mam 52 lata, jestem mamą i babcią. Ukończyłam studia ekonomiczne, a także administrację. Pracowałam wiele lat w marketingu, kierowałam zespołem specjalistów. Prowadziłam biuro poselskie. Przez 14 lat byłam przedsiębiorczynią. Jestem gotowa poświęcić serce i zdobyte umiejętności dla Ostródy. Przez lata jako zaangażowana obywatelka, wykazałam się umiejętnością słuchania i działania w interesie naszej społeczności. Inicjatywą referendum odwoławczego w 2020 r, pokazałam że potrafię stać na czele zmiany, dbając o wspólne dobro.

Program wyborczy mojego komitetu:

1. Mieszkalnictwo. Zweryfikowanie sposobu przyznawania mieszkań komunalnych. 

2. Budżet obywatelski. Wspieranie inicjatyw mieszkańców.

3. Kino w Ostródzie. Zanim wybudujemy nowe, skorzystajmy z istniejącego obiektu.

4. Kultura. Inwestujmy i rozwijajmy kulturę w Ostródzie.

5. Sport i turystyka. Równe traktowanie wszystkich klubów sportowych. 

6. Zadbana infrastruktura. Remont ulic i chodników. Zadbajmy o bezpieczeństwo mieszkańców.

7. Szkoła Podstawowa nr 4. Nie dla DPS, szkoła sportowa do konsultacji z nauczycielami i rodzicami.

8. Edukacja. Pozyskiwanie środków finansowych na doposażenie sal lekcyjnych. Powrót półzimowisk do szkół w okresie ferii zimowych. 

9. Zielona Ostróda. Zadbajmy o nowe nasadzenia w mieście. 

10. Darmowa komunikacja dla mieszkańców Ostródy. 

11. Czyste miasto. Współpraca z powiatem i podjęcie wspólnych działań w celu zapewnienia czystości w mieście. 

12. Program dla mieszkańców I przedsiębiorców. Obniżenie podatku dla przedsiębiorców. Uchylenie decyzji burmistrza o nałożeniu podatku od nieruchomości na użytkowników pomieszczeń gospodarczych, tzw chlewków.

Ostróda jest dla wszystkich!

Kinga Wiśniewska / Fot. Archiwum

Szanowni Mieszkańcy i Mieszkanki Ostródy;

Dziękuję Wszystkim, którzy byli i są razem z nami. Zwracam się do Was, ze słowami wdzięczności, mając w pamięci poparcie blisko 3000 osób w poprzednich wyborach. To właśnie Państwa głosy dały mi wiele nadziei i siły do dalszego działania. Jestem Wam wdzięczna za zaufanie oraz wsparcie. 

Po kolejnych pięciu latach pracy w Stowarzyszeniu RzeczJasna, gdy wciąż byłam blisko ludzi i ich spraw, zdecydowałam się ponownie wystartować w wyborach na burmistrza Ostródy. To decyzja przemyślana, podyktowana dotychczasowym zaangażowaniem i troską o dobro miasta i jego mieszkańców. 

Mój cel to uczynić Ostródę nowoczesnym, bogatym i przyjaznym dla życia miastem. Miastem, które dba o swoich mieszkańców, przedsiębiorców i gości, z bogatą ofertę kulturalną, edukacyjną i sportową. Chcę, aby marzenia o kinie czy skateparku stały się rzeczywistością. Pragnę również wspierać i dbać o osoby starsze, które są ważną grupą mieszkańców.

Zależy mi na przeprowadzeniu prawdziwej transformacji energetycznej. Najwyższy czas, żeby w Ostródzie na poważnie podejść do wyzwań związanych z energią. Skoro w Jarocinie można produkować biogaz z frakcji bio, a w Dzierżoniowie i okolicach wybudować 130 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, to przestawienie naszego miasta na produkcję własnej, tańszej energii też jest możliwe.

Z wykształcenia jestem prawniczką, od prawie 20 lat pozyskuję z powodzeniem środki na rozwój infrastruktury publicznej, firm i organizacji społecznych – w sumie już ponad 150 mln zł.Od lat pracuję przy różnych projektach i mam liczne kontakty, nie tylko z dużymi i uznanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi, ale przede wszystkim z wybitnymi ekspertami/ ekspertkami w różnych dziedzinach. Dzięki temu jestem gotowa realizować ambitne projekty dla dobra Ostródy.

Potrzebuję w tym Waszego poparcia i zaufania 7 kwietnia, oraz wiary, że można razem stworzyć miasto, które wszyscy z dumą nazywamy domem.

Kinga Wiśniewska

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Najnowsze posty

Piłkarski weekend: Sokół u siebie z Unią, niepokonany wiosną Huragan zagra z Płomieniem

PIŁKA NOŻNA. O siedemnaste ligowe zwycięstwo w tym sezonie powalczą piłkarze Sokoła Ostróda. W klasie okręgowej zwycięską passę wiosna będą chcieli podtrzymać piłkarze z Morąga. Zobaczcie kto z kim zagra w ten weekend w okręgówce, klasach A i B.

Uczniowie z SP Szyldak wiedzą najwięcej o parkach krajobrazowych Polski

GMINA OSTRÓDA. W Krutyniu, tam gdzie jest siedziba Mazurskiego Parku Krajobrazowego rozegrany został dwudniowy finał wojewódzki konkursu "Poznajmy Parki Krajobrazowe Polski". Najlepsi byli uczniowie z SP Szyldak, wygrali drużynowo i indywidualnie.

W niedzielę będzie Flaszka do zrobienia na Wzgórzach Dylewskich, początek o 13

GMINA OSTRÓDA. Stowarzyszenie Miłośników Wzgórz Dylewskich w niedzielne popołudnie zaprasza na Flaszkę. Tak nazwali wiosenne sprzątanie okolicy, gdzie wśród zebranych odpadów dominują butelki po różnych trunkach.

Uczniowie z gminnych szkół mają dużą wiedzę o szlaku i meandrującej Drwęcy

GMINA OSTRÓDA. Rzeka Drwęca u swoich źródeł zawija się i meandruje otaczając urokliwe okolice gminy Ostróda. Uczniowie z gminnych szkół mieli okazję wykazać się wiedzą podczas konkursu "Szlakiem Drwęcy".
- Reklama -Portal Informacyjny | Ostróda i okolice - Reklama

Wirginia Ezeobi z SP Szyldak finalistką konkursu Akademii Wiedzy o Prawie

GMINA OSTRÓDA. W Warszawie odbył się finał krajowy ogólnopolskiego konkursu - Akademia Wiedzy o Prawie. Jedną z finalistek była uczennica Szkoły Podstawowej w Szyldaku Wirginia Ezeobi.

Nowoczesna księgarnia ubogaci wnętrze Muzeum Bitwy pod Grunwaldem

GMINA GRUNWALD. W Muzeum Bitwy pod Grunwaldem niezagospodarowana dotąd przestrzeń zostanie przekształcona w nowoczesną księgarnię. Będzie to miejsce spotkań miłośników historii, literatury i kultury.

Musisz przeczytać

Piłkarski weekend: Sokół u siebie z Unią, niepokonany wiosną Huragan zagra z Płomieniem

PIŁKA NOŻNA. O siedemnaste ligowe zwycięstwo w tym sezonie powalczą piłkarze Sokoła Ostróda. W klasie okręgowej zwycięską passę wiosna będą chcieli podtrzymać piłkarze z Morąga. Zobaczcie kto z kim zagra w ten weekend w okręgówce, klasach A i B.

Uczniowie z SP Szyldak wiedzą najwięcej o parkach krajobrazowych Polski

GMINA OSTRÓDA. W Krutyniu, tam gdzie jest siedziba Mazurskiego Parku Krajobrazowego rozegrany został dwudniowy finał wojewódzki konkursu "Poznajmy Parki Krajobrazowe Polski". Najlepsi byli uczniowie z SP Szyldak, wygrali drużynowo i indywidualnie.
- Reklama -

Może Ci się spodobaćPOWIĄZANE
Polecane dla Ciebie